asfasfPosljednjih nekoliko godina rukovoditelj je službe za posebne projekte i međunarodnu suradnju u Zagrebačkom Holdingu, podružnica čistoća,  gdje je prethodno obavljao poslove pomoćnika direktora sektora održavanja.

Prije Zagrebačkog holdinga dvije godine radi kao Voditelj projekata proizvodnje biogoriva u britanskoj tvrtki Euro Fuel Tech, gdje prelazi nakon radnog mjesta Voditelja laboratorija unutar odjela Istraživanja i razvoj procesa petrokemijske industrije KEM – PROJEKT.

Kao voditelj projekata posljednjih godina sudjelovao je na projektima: Projekt tržnice: odvojenog skupljanja biootpada na svim tržnicama grada Zagreba, Mamutica za čist okoliš -pilot projekt odvojenog skupljanja otpada, Projekt skupljanja miješanog i biorazgradivog otpada u gradu Zagrebu…

Kao koordinator i voditelj  također sudjeluje i u EU projektima, gdje se u izradi i provedi među ostalim oslanja i na odlično poznavanje  EU i nacionalne regulative iz područja gospodarenja otpadom.

Nakon diplomskog studija Procesnog inženjerstva, kemijski smjer, Bojan nastavlja obrazovanja i na doktorskom studiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu gdje uskoro očekuje obranu doktorskog rada na temu: Procjena kretanja količina komunalnog otpada pomoću neuronskih mreža. 

Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – sekcija za otpad, Hrvatskog društva  za sustave CROSS, te Društva za oblikovanje održivog razvoja DOOR.