FotoProveo je tri godine na mjestu Ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša gdje je obavljao poslove koordinacija provođenja svih djelatnosti agencije od osiguranja svih podataka vezanih za okoliš, obrade podataka i izrade izvješća, praćenja stanja okoliša, vođenje baza podataka o okolišu do izvješćivanje o okolišu RH.

Danas kao izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu koordinira tri modula “Energetska iskoristivost biomase i biogoriva 1 i 2” te “Gospodarenje otpadom u poljoprivredi” i jednim doktorskim modulom “Primjena obnovljivih izvora energije u poljoprivredi”.
Kako suradnik potpisuje više znanstvenih i stručnih projekata Agronomskog fakulteta, a 2005. godine bio je i dobitnik Nagrade za posebno vrijedan doprinos u istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti Agronomskog fakulteta. Na istom fakultetu stekao je 2007. godine titulu Doktora biotehničkih znanosti.

Nekoliko godina bio je član u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma (2012-2015), znanstveni tajnik Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode pri HAZU (2011-2015), vanjski član Saborskog odbora za zaštitu okoliša (2008-2011) te predstavnik Hrvatske u Upravnom vijeću Europske agencije za okoliš (2012-2015);