Program izobrazbe o gospodarenju otpadom je stavljen izvan snage

Ispit nakon izobrazbe o gospodarenju otpadom se polaže temeljem propisanog programa izobrazbe, a održava se u Algebri.

Ispit je potrebno prijaviti u jednom od ponuđenih termina, prema ispitnim rokovima koji se organiziraju najkasnije u roku od 30 dana od završetka izobrazbe. Ispit se u Algebri, na većini lokacija polaže putem myQtest ispitne aplikacije te su Vam rezultati poznati odmah po završetku ispita. Ispit se može prijaviti najkasnije 5 dana prije ispitnog roka!

Ispit za povjerenika za gospodarenje otpadom i njegovog zamjenika sastavljen je od 30 pitanja sa ponuđenim jednim ili više točnih odgovora i maksimalnog je trajanja 60 minuta dok je ispit za odgovornu osobu sastavljen od 40 pitanja sa ponuđenim jednim ili više točnih odgovora te je maksimalnog trajanja 90 minuta.

Na ispit je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugi dokument sa slikom (vožačku dozvolu).

Točan odgovor na pitanje donosi Vam pozitivne bodove dok Vam netočan odgovor ili pitanje bez danog odgovora ne donosi niti pozitivne niti negativne odgovore, a ukupan rezultat ispita potreban za uspješno polaganje ispita, temeljem propisanog Programa izobrazbe, iznosi minimalno 75%.

U slučaju da na ispitu ne zadovoljite, ispit možete polagati još dva puta, ali najranije tjedan dana od zadnjeg polaganja. Ukoliko nakon trećeg puta ne zadovoljite na ispitu, prema propisanom Programu izobrazbe, u obvezi ste pohađati dodatnih 10 školskih sati izobrazbe prije idućeg izlaska na ispit.

Prvi izlazak na ispit je uključen u osnovnu cijenu izobrazbe dok je za svaki naredni izlazak potrebno podmiriti troškove polaganja.

Po uspješno položenom ispitu, Algebra Vaše podatke i sam ispit dostavlja u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje Vam izdaje Potvrdu o uspješno završenom programu izobrazbe koja vrijedi 5 godina od datuma polaganja ispita.

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Sadržaj ispita koncipiran je prema nastavnim cjelinama programa izobrazbe:

Nastavna cjelina Udio pitanja za povjerenika Udio pitanja za odgovornu osobu
Zakonodavni okvri gospodarenja otpadom 16% 13%
Osnove gospodarenja otpadom 16% 13%
Sakupljanje, odvojeno sakupljanje i skladištenje otpada 12% 13%
Evidencije, planiranje i izvješćivanje o otpadu 20% 23%
Građevine za gospodarenje otpadom, obrada, oporaba i zbrinjavanje otpada 12% 13%
Opasni otpad i postupanje 8% 10%
Sigurnosni aspekti gospodarenja otpadom 8% 10%
Upravni i inspekcijski nadzor u području gospodarenja otpadom 8% 8%

Ispit za povjerenika za gospodarenje otpadom:

  • 30 pitanja / 60 minuta / 75% točnih odgovora

Ispit za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom:

  • 40 pitanja / 90 minuta / 75% točnih odgovora

Raspored ispitnih rokova za povjerenika i odgovornu osobu:

Lokacija Termini ispitnih rokova Lokacija polaganja

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode