Program izobrazbe o gospodarenju otpadom je stavljen izvan snage

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odlučilo je izvan snage staviti Program izobrazbe o gospodarenju otpadom koji su morali proći povjerenici za otpad i njihovi zamjenici u tvrtkama i javnim ustanovama s više od 50 zaposlenika. Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović najavio je kako edukaciju o gospodarenju otpadom namjerava provesti “na sustavniji i temeljitiji način”. Osobe koje su završile izobrazbu dobit će potvrdu ministarstva koja će i dalje vrijediti.

Algebra izobrazbu izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 351-01/15-01/1126, URBROJ: 517-06-3-1-15-6 od 06. listopada 2015. Preuzimi ovlaštenje!

Doznajte sve o izobrazbi: Preuzmite brošuru ili Preuzmite modul priručnika!

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Povjerenik za gospodarenje otpadom:

Ukoliko ste pravni subjekt s 50 i više zaposlenih (tvrtka, javno poduzeće, jedinica lokalne samouprave, zdravstvena ustanova, obrazovna ustanova…), a u svojoj djelatnosti proizvodite otpad, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste:

 • Završiti Program izobrazbe o gospodarenju otpadom u trajanju od 25 nastavnih sati
 • Položiti ispit i dobiti potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Trajanje: 25 školskih sati

Mjesto izvođenja: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Dubrovnik, Slavonski Brod, Varaždin, Šibenik, Županja i Samobor

Predavači: Dr.sc. Zlatko Milanović, Dr.sc. Dinko Sinčić, Jasna Kufrin, dipl.ing, Vlatka Šomek Gvožđak, dipl.ing, Dr. sc. Mirjana Matešić, Dubravka Bačun, dipl.ing., Bojan Ribić, dipl. ing., Dr. sc. Neven Voća, dipl. ing

Dinamika održavanja: 25 školskih sati nastave raspoređeno u 3 dana u prijepodnevnom terminu ili 5 dana u poslijepodnevnom terminu ili 3 uzastopne subote…

Polaganje ispita: Ispit se polaže u posebnom terminu prema ispitnim rokovima. Više o ispitu.

Provjerite dostupne termine

Potvrda: Potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uključeno u cijenu:

 • Predavanja prema planu u učionici u Algebra centru
 • Svi potrebni nastavni materijali s uključenim aktualnim propisima
 • Opsežan priručnik koji prati nastavni plan i program
 • Polaganje ispita

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom:

Ukoliko ste tvrtka odnsono pravna osoba koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom (trgovci otpadom, reciklažna dvorišta, energetski oporabitelji i oni koji skladište vlastiti ili tuđi otpad…) prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste:

 • Završiti Program izobrazbe o gospodarenju otpadom u trajanju od 40 nastavnih sati
 • Položiti ispit i dobiti potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Trajanje: 40 školskih sati

Mjesto izvođenja: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Dubrovnik, Slavonski Brod, Varaždin, Šibenik, Županja i Samobor

Predavači: Dr.sc. Zlatko Milanović, Dr.sc. Dinko Sinčić, Jasna Kufrin, dipl.ing, Vlatka Šomek Gvožđak, dipl.ing, Dr. sc. Mirjana Matešić, Dubravka Bačun, dipl.ing., Bojan Ribić, dipl. ing., Dr. sc. Neven Voća, dipl. ing

Dinamika održavanja: 40 školskih sati nastave raspoređeno u 4/5 dana u prijepodnevnom terminu ili 7 dana u poslijepodnevnom terminu ili 4 uzastopne subote…

Polaganje ispita: Ispit se polaže u posebnom terminu prema ispitnim rokovima. Više o ispitu.

Provjerite dostupne termine

Potvrda: Potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uključeno u cijenu:

 • Predavanja prema planu u učionici u Algebra centru
 • Svi potrebni nastavni materijali s uključenim aktualnim propisima
 • Opsežan priručnik koji prati nastavni plan i program
 • Polaganje ispita

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode

O izobrazbi:

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga, odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom, na rok od pet godina.

Plan predavanja Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom osmišljen je u obliku predavanja i vježbi čime ćemo Vam prenijeti znanja i vještine kroz teorijska znanja, praktične primjere, izradu vježbi i slične aktivnosti s ciljem razvoja vještina vezanih za područje gospodarenja otpadom i uspješnog polaganja pismenog ispita. Plan predavanja utvrđen je u trajanju od 40 školskih sati za Odgovornu osobu i 25 školskih sati za Povjerenika i zamjenika.

Što ćete naučiti?

 • Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom
 • Osnove gospodarenja otpadom
 • Sakupljanje, odvojeno sakupljanje i skladištenje otpada
 • Evidencije, planiranje i izvješćivanje o otpadu
 • Građevine za gospodarenje otpadom, obrada opraba i zbrinjavanje otpada
 • Opasni otpad i postupanje
 • Sigurnosni aspekti gospodarenja otpadom
 • Upravni i inspekcijski nadzor u području gospodarenja otpadom

Po završetku Programa obrazovanja usvojit ćete znanja o zakonskim propisima i obavezama, izradi plana gospodarenja otpadom za tvrtku, organiziranju odvojenog prikupljanja otpada, skladištenju otpada, postupanju sa posebnim kategorijama otpada i opasnim otpadom te tako izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni za nepropisno postupanje s otpadom ali i smanjiti postojeće troškove gospodarenja otpadom.

Prati nove odredbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Zašto odabrati Algebru?

 • Preko 17 godina se bavimo obrazovanjem odraslih, a naše obrazovne programe godišnje prolazi preko 18.000 polaznika.
 • Prva smo ustanova koja je dobila ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za organizaciju izobrazbe o gospodarenju otpadom.
 • Nastavu izvodimo u najsuvremenije opremljenim obrazovnim prostorima u svim većim gradovima na vlastitoj infrastrukturi.
 • Prilikom osmišljavanja programa izobrazbe o gospodarenju otpadom surađivali smo sa najiskusnijim suradnicima u ovom području.
 • Pripremili smo opsežan priručnik koji sadrži sva potrebna znanja iz programa izobrazbe, ali i mnogo više.
 • Nudimo Vam termine realizacije izobrazbe o gospodarenju otpadom koji su prilagođeni vašim potrebama.