Zlatko Milanović

Zlatko-Milanović

Dr. sc. iz područja gospodarenja otpadom

Autor je i nositelj niza u Hrvatskoj inovativnih projekata iz područja gospodarenja otpadom. Vodio je i sudjelovao u gradnji najstarije hrvatske termoelektrane-toplane EL-TO, te u sanaciji smetlišta Jakuševac. Kao najmlađi je na FSB-u magistrirao iz područja tehničkih znanosti, a na istom fakultetu postao je prvi hrvatski doktorand iz područja gospodarenja otpadom. Potpisan je kao autor i koautor, te recenzent više od 200 stručnih knjiga i znanstvenih članaka.

Dinko Sinčić

Doktor znanosti kemijskog inženjerstva

Direktor tvrtke Kemprojekt i konzultant za područje gospodarenja otpadom

U Zagrebačkom holdingu – Podružnica Čistoća posljednjih godina je vodio projekt Gospodarenje otpada u Gradu Zagrebu i sudjelovao na pripremi projekata za financiranje iz EU fondova. Doktorirao je na Sveučilištu u Houstonu, SAD, a među ostalim je i član Znanstvenog vijeća za naftu i Znanstvenog vijeća za zaštitu okoliša – Sekcija za gospodarenje otpadom HAZU. Autor je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i vlasnik jednog patenta.

Jasna Kufrin

Jasna-Kufrin

Dipl. ing. geologije

Voditeljica Odjela za otpad i tokove materijal pri Agenciji za zaštitu okoliša (AZO)

Svoje prvo iskustvo u zaštiti okoliša, Jasna Kufrin stječe kao stručna suradnica  u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša. Radila je na uspostavi informacijskog sustava zaštite okoliša i katastra emisija u okoliš. Danas kao Voditeljica odjela u AZO priprema propise i dokumente vezane uz zaštitu okoliša, surađuje s međunarodnim institucijama i nadležnim tijelima uprave na poslovima gospodarenja otpadom, te koordinira izrade nacionalnih izvješća za područje otpada.

Više
Više
Više

Vlatka Šomek Gvožđak

vlatka-slika

dipl. ing. kemije

Voditeljica odsjeka za kakvoću pri Agenciji za zaštitu okoliša (AZO)

Kao voditeljica Odsjeka kakvoće u Agenciji za zaštitu okoliša, sudjelovala je među ostalim i u izradi zakonskih akata iz područja gospodarenja otpadom i njihovim usklađivanjem sa zakonodavstvom Europske unije. Sudjelovala je i u uspostavi nekoliko ISO sustava u Agenciji i na svom prethodnom radnom mjestu, u tvornici za proizvodnju deterdženata i kemijskih proizvoda Labud d.o.o. Radi na izradi izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj i održava interne edukacije u Agenciji za zaštitu okoliša te radionice vezane uz tematsko područje otpad.

Mirjana Matešić

dr. sc. socijalne ekologije

Ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Kao ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj sustavno se od 2004. godine bavi pitanjima održivog razvoja te njegove implementacije u gospodarstvu, ali i na razini politika i strategija gdje kao predstavnica gospodarstva zagovara primjenu održivog razvoja u strateškom razvoju Hrvatske. Od 2010. do 2015. godine bila je članica Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike Hrvatske. Savjetuje i revidira izvješća o održivosti hrvatskih poduzeća izrađenih po G4 smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje, te drži stručna predavanja  na temu održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja

 Dubravka Bačun

bacun2

dipl. ing. strojarstva

Bivša menadžerica za okoliš u tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d.

Više od 15 godina obavljala je posao menadžerice za okoliš u tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d., a danas i u mirovni aktivno surađuje na projektima iz područja upravljanja okolišem, održivog razvoja i društvene odgovornosti, posebno na izradi dokumentacije, procjene utjecaja na okoliš, planova i programa koji se odnose na sastavnice okoliša, posebno otpada. Pruža savjetodavne usluge kod uvođenja sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO, te sudjeluje na brojnim konferencijama, simpozijima i radionicama. Dobitnica je priznanja za poseban doprinos zaštiti okoliša, Državne uprave za zaštitu okoliša

Više
Više
Više

Bojan Ribić

Rukovoditelj službe za posebne projekte i međunarodnu suradnju u Zagrebačkom Holdingu, podružnica Čistoća

Kao Rukovoditelj službe za posebne projekte i međunarodnu suradnju u Zagrebačkom Holdingu, podružnica čistoća posljednjih godina sudjelovao je kao voditelj na brojnim projektima među kojima su bili i Projekt tržnice: odvojenog skupljanja biootpada na svim tržnicama grada Zagreba, Mamutica za čist okoliš -pilot projekt odvojenog skupljanja otpada, Projekt skupljanja miješanog i biorazgradivog otpada u gradu Zagrebu… Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – sekcija za otpad, te privodi kraju doktorski studij na Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

Neven Voća

Izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb

Proveo je tri godine na mjestu Ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša, a danas kao izvanredni profesor koordinira modulima na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, gdje je 2007. godine stekao i titulu Doktora biotehničkih znanosti. Tijekom godina sudjeluje kao član u radu Nadzornog odbora Hrvatskih šuma i Saborskog odbora za zaštitu okoliša, te kao predstavnik Hrvatske u radu Upravnog vijeća Europske agencije za okoliš.

Više
Više